Sarphati

Blijf op de hoogte

‘Sarphati Amsterdam, research for healthy living’ is een uniek wetenschappelijk onderzoeksinstituut in Amsterdam dat zich vooral richt op het onderzoeken van leefstijlgerelateerde aandoeningen als (ernstig) overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten. Doel is het bevorderen van een gezonde leefstijl, optimale leefomstandigheden en het voorkómen van overgewicht en obesitas bij de Amsterdamse jeugd. Hiermee wordt de basis gelegd voor de preventie én bestrijding van deze aandoeningen op lange termijn.

 

Sarphati Amsterdam werkt samen met de gemeente Amsterdam (GGD) en de Amsterdamse kennisinstellingen om leefstijlgerelateerde aandoeningen aan te pakken. In multidisciplinaire teams werken wij aan oplossingen op het terrein van preventie en zorg door praktijk, onderzoek, beleid met elkaar te verbinden. Sommige onderzoeksprojecten worden (deels) gefinancierd door private partijen.

Sarphati Amsterdam is er voor en door Amsterdammers. Zonder de bijdrage van Amsterdammers zou een onderzoeksinstituut als Sarphati Amsterdam niet kunnen bestaan. Op haar beurt wil Sarphati Amsterdam een belangrijke leverancier zijn van kennis en informatie die nodig is om Amsterdammers te ondersteunen bij gezond leven en gezond opgroeien.

De kern van Sarphati Amsterdam wordt gevormd door een grote cohortstudie, het Sarphati Cohort. Binnen een cohortstudie worden individuen gedurende een bepaalde periode gevolgd en na verloop van tijd onderling vergeleken op eigenschappen, gedragingen en ontwikkelde aandoeningen. Dit soort onderzoek biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in oorzaken van bepaalde aandoeningen. Binnen het Sarphati Cohort zijn de individuen die worden gevolgd, kinderen van 0 tot 18 jaar die in Amsterdam in zorg zijn bij Jeugdgezondheidszorg (JGZ)*.

 

* Het gaat hier om Jeugdgezondheidszorg binnen de Ouder- en Kind Teams (OKT), geleverd door de GGD Amsterdam en Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG).

Sarphati Amsterdam biedt een infrastructuur voor verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van leefstijlgerelateerde aandoeningen en de preventie daarvan. Onderzoeksprojecten kunnen worden onderscheiden in 3 typen:

  • Projecten binnen het Sarphati Cohort
  • Projecten binnen de andere Amsterdamse cohortstudies
  • Projecten binnen de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht

Sarphati Amsterdam werkt samen met de gemeente Amsterdam (GGD) en de Amsterdamse kennisinstellingen om leefstijlgerelateerde aandoeningen aan te pakken. Sommige onderzoeksprojecten worden (deels) gefinancierd door private partijen.

Bij de ontwikkeling van het Sarphati Cohort zijn verschillende instellingen en afdelingen betrokken:

  • afdelingen binnen de GGD Amsterdam: Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Epidemiologie gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) en streeklaboratorium
  • afdelingen binnen Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG): Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
  • Amsterdamse kennisinstellingen en ziekenhuizen

Contact details

Sarphati Amsterdam
Research for Healthy Living

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam

Emailadres: info@sarphati.amsterdam
Telefoonnummer: 020 555 5057


Contact