Home - Sarphati Amsterdam

Overslaan en naar inhoud gaan

Elk kind heeft recht op een gezonde start

Wij willen bijdragen aan een goede en gezonde toekomst voor alle Amsterdamse kinderen. Vanuit deze wens is in 2018 ‘ Sarphati Amsterdam, research for healthy living’  opgericht – een uniek wetenschappelijk onderzoeksinstituut in Amsterdam. Een samenwerkingsverband waarin GGD Amsterdam en de Amsterdamse kennisinstellingen – het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (Amsterdam UMC, locaties AMC en VUmc), de Vrije Universiteit (VU), de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) – samenwerken aan innovatief en multidisciplinair onderzoek.

De missie van Sarphati Amsterdam is met langlopend onderzoek bijdragen aan een gezonde groei en ontwikkeling en optimale leefomstandigheden voor jonge Amsterdammers. Dit vormt de basis om gezondheidsproblemen te voorkomen bij huidige en toekomstige generaties. Onze organisatie draagt bij aan die basis met onderzoeksprojecten – en programma’s. De onderzoeksresultaten worden vertaald naar praktische handvatten voor beleid en praktijk. Zo streven we samen naar een betere gezondheid voor alle Amsterdammers en het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Weten wat nodig is om kinderen gezond op te laten groeien

Om te weten wat nodig is om kinderen gezond op te laten groeien, is in 2018  een groot onderzoek onder kinderen in Amsterdam gestart: het Sarphati Cohort; één van de grotere studies op dit onderwerp. Daarnaast is in 2019 een nieuw deelonderzoek gestart onder de naam ‘AIMS’.

Sarphati Cohort Logo

Sarphati Cohort: onderzoek naar groei en ontwikkeling

Binnen het Sarphati Cohort wordt onderzoek gedaan naar de groei en ontwikkeling van Amsterdamse kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Alle kinderen in Amsterdam zijn bekend bij GGD Amsterdam en ontvangen zorg via de JGZ en de SAG Zorgontwikkeling. Die zorg wordt uitgevoerd door de Ouder- en Kindteams (OKT) of een ander gezondheidscentrum. Gegevens over groei en ontwikkeling worden beheerd door de JGZ en de SAG Zorgontwikkeling. Zij verzamelen tijdens de consulten veel waardevolle informatie die goed inzicht geven in de gezondheid van opgroeiende kinderen. Zo weten we steeds beter wat nodig is om de gezondheid van kinderen te bevorderen.

AIMS onderzoek logo

AIMS: onderzoek naar invloed van de ontwikkeling van het microbioom op ontstaan welvaartziekten

Met de Amsterdam Infant Microbiome Study (AIMS) bestuderen wij hoe micro-organismen zoals bacteriën en virussen zich in en op het lichaam ontwikkelen bij het jonge kind. Wij noemen de samenstelling van micro-organismen het microbioom. Daarnaast onderzoeken wij welke invloed het microbioom heeft op het ontstaan van gezondheidsproblemen zoals diabetes, obesitas, hart- en vaatziekten  en mondgezondheidsproblemen.

We brengen onderzoek, beleid en praktijk met elkaar samen

We werken nauw samen met onderzoekers uit diverse vakgebieden om relevante kennis en informatie te verschaffen aan beleids- en praktijkprofessionals. Hiervoor maken we gebruik van data van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), leeftijdsspecifieke vragenlijsten en subcohorten binnen specifieke groepen. Op deze manier integreren we beleid, praktijk en onderzoek om oplossingen te ontwikkelen die de gezondheid van kinderen in Amsterdam bevorderen. Dit realiseren we niet alleen door intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen, maar ook door betrokkenheid van andere praktijkprofessionals in de jeugdgezondheidszorg die zich dagelijks inzetten voor de gezondheid van alle kinderen in Amsterdam. Alle opgedane kennis en inzichten dragen bij aan zorg die aansluit bij de behoeften van alle inwoners van Amsterdam.

 

Fotografie: George Maas – Fotobank Amsterdam.

 

Het laatste nieuws