‘Bron van kennis over gezondheid kinderen’ - Sarphati Amsterdam

Overslaan en naar inhoud gaan

‘Bron van kennis over gezondheid kinderen’

Maartje Basten, universitair docent aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam, onderlijnt de waarde van het GGD gezondheidsonderzoek Sarphati Cohort: ‘Het Sarphati Cohort biedt talloze mogelijkheden. Het is een waardevolle...
14 mei 2024

Maartje Basten, universitair docent aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam, onderlijnt de waarde van het GGD gezondheidsonderzoek Sarphati Cohort: ‘Het Sarphati Cohort biedt talloze mogelijkheden. Het is een waardevolle bron van kennis en gegevens naar de oorzaken en mogelijke aanpak van gezondheidsproblemen bij kinderen. Dat is niet alleen waardevol voor onderzoekers en beleidsmakers in de regio, maar ook nationaal en internationaal.’

Het Sarphati Cohort ging in 2018 van start met het werven van ouders van kinderen in Amsterdam. Er zijn inmiddels meer dan 11.000 deelnemende gezinnen. Het Sarphati Cohort-team van GGD Amsterdam is cruciaal voor het succes van het cohort, met hun inzet voor logistiek, dataverzameling en werving van deelnemers. De rijke dataverzameling heeft veel interesse gewekt van onderzoekers en studenten. Maartje van VU Amsterdam legt uit: ‘In mijn onderzoek kijk ik naar de ontwikkeling van mentale gezondheidsproblemen. Daarbij richt ik me vooral op jonge kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders.’

Uniek

Basten werkt niet alleen aan het onderzoek zelf, maar ook aan het vergroten van de zichtbaarheid van het Sarphati Cohort binnen de VU Amsterdam en daarbuiten. Ze schrijft subsidieaanvragen, faciliteert toegang tot de cohortgegevens voor andere onderzoekers op haar afdeling, en is betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe vragenlijsten en het toevoegen van nieuwe meetmomenten aan het onderzoek. Maartje: ‘Het unieke van het Sarphati Cohort ligt in de mogelijkheid om kinderen vanaf de geboorte tot 18 jaar te volgen, wat inzicht geeft in de vroege ontwikkeling van welvaartsziekten zoals overgewicht en diabetes. Dit perspectief biedt waardevolle inzichten die anders moeilijk te verkrijgen zouden zijn.’

Dynamisch cohort

Doordat er continu instroom is van nieuwe deelnemers in het Sarphati Cohort, gaat het hier om een ‘dynamisch’ onderzoekscohort. Het is daardoor bijzonder relevant voor onderzoek. Basten: ‘Er komen telkens nieuwe kinderen in het cohort binnengestroomd. Je kunt dan vergelijkingen over de tijd maken: hoe gaat het met de Amsterdamse kinderen nu, ten opzichte van de kinderen 5 jaar geleden? Hierdoor kun je inzicht krijgen in de invloed van recente ontwikkelingen, zoals klimaatverandering en pandemieën, op de gezondheid. Deze continuïteit en ook de diversiteit van de deelnemers maken het Sarphati Cohort tot een unieke bron van informatie.’

Nieuwe generaties

Het Sarphati Cohort speelt niet alleen een rol in onderzoek, maar ook in het opleiden van nieuwe onderzoekers. Studenten vinden hierin een waardevolle bron van gegevens voor hun afstudeeronderzoek en helpen daarnaast mee met de werving van nieuwe deelnemers. Samen met collega Bibian van der Voorn (VU Amsterdam) begeleidt Maartje een groep studenten die onderzoek doet naar risicofactoren voor overgewicht bij jonge kinderen. Deze samenwerking draagt bij aan het verrijken van kennis en het opleiden van toekomstige professionals.

Bron van kennis

In haar visie ziet Basten het Sarphati Cohort als een dynamisch platform voor samenwerking tussen diverse onderzoekers, professionals en instellingen. Haar hoop is dat het Sarphati Cohort zal blijven groeien en evolueren, waardoor we meer inzicht krijgen in de ontwikkeling van gezondheidsproblemen en hoe we deze kunnen voorkomen. ‘Daarmee zal het cohort een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde samenleving in de toekomst.’