Over ons

Voor Amsterdammers, met Amsterdammers

De organisatie

Sarphati Amsterdam brengt expertise uit verschillende organisaties bij elkaar.  Dat ziet u ook terug in de aansturing van onze organisatie. Sarphati Amsterdam is een stichting met een Raad van Bestuur. Deze raad wordt ondersteund door de Adviesraad en de Programmaraad. Daarnaast legt de Raad van Bestuur verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit twee directeuren; één benoemd vanuit de gemeente Amsterdam en één benoemd vanuit de betrokken kennisinstellingen (UvA, VU, Amsterdam UMC en de HvA). Vanuit de gemeente Amsterdam is dit Arnoud Verhoeff (rechts op de foto) en vanuit de kennisinstellingen is dit Jaap Seidell (links op de foto).

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Sarphati Amsterdam. De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

 

Allard van der Beek (Amsterdam UMC), hoofd afdeling Sociale Geneeskunde (voorzitter Raad van toezicht)

Nynke van Dijk (HvA), decaan faculteit Gezondheid en faculteit Bewegen, Sport en Voeding (vice voorzitter Raad van Toezicht)

José Manshanden (GGD Amsterdam), directeur GGD Amsterdam

Anton Kunst (Amsterdam UMC, locatie AMC), voorzitter van sectie ‘Ethnicity, gender and health’, afdeling Public and Occupational Health

Frans Oort (UvA), directeur Research Institute of Child Development and Education, faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Guus Schreiber (VU), decaan faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Programmaraad

De Programmaraad is naast de Raad van Bestuur medeverantwoordelijk voor het opstellen van het onderzoeksprogramma en het jaarplan. Hiertoe behoren de volgende professionals uit het veld:

Tanja Vrijkotte van Amsterdam UMC, locatie AMC

Mariëtte Hoogsteder van Amsterdam UMC, locatie VUmc

Reinout Wiers van de Universiteit van Amsterdam

Mirka Janssen van de Hogeschool van Amsterdam

Coosje Dijkstra van de Vrije Universiteit

Marcel van der Wal van de GGD Amsterdam

Astrid Nielen van de Jeugdgezondheidszorg, GGD Amsterdam

Adviesraad

De Adviesraad zorgt voor de strategische ondersteuning van de Raad van Bestuur. De adviesraadsleden adviseren de Raad van Bestuur over wetenschappelijke, maatschappelijke en commerciële ontwikkelingen. Samen met de Adviesraad worden de strategische doelen bepaald.

Onze Adviesraad bestaat uit:

Vincent Jaddoe van het Erasmus MC

Hugo Heymans van het Amsterdam UMC

Maria Jansen van de Universiteit Maastricht

Caroline Nevejan, Louise Gunning en Alexander Rinnooy Kan van de Universiteit van Amsterdam

Mattijs van den Berg van het RIVM

Patricia Heijdenrijk-Can van Pharos