Samenwerken - Sarphati Amsterdam

Overslaan en naar inhoud gaan

Samenwerken

Samen voor een gezonde generatie

Sarphati Amsterdam werkt samen met haar kernpartners in multidisciplinaire teams aan oplossingen op het terrein van preventie en zorg. Dit doen we door onderzoek, beleid en uitvoering met elkaar te verbinden. De kernpartners van Sarphati Amsterdam zijn:

• de Amsterdamse kennisinstellingen: VU Amsterdam, UvA, Amsterdam UMC en HvA;
• GGD Amsterdam: afdeling Gezond Leven;
• Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG): afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Sarphati Amsterdam staat altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden die kunnen bijdragen aan ons ons doel van een gezondere Amsterdamse bevolking. Elke samenwerkingsvorm moet passen bij de maatschappelijke rol van Sarphati Amsterdam en zal worden getoetst door de Raad van Bestuur.

Wat wij bieden

Toegang tot het Sarphati Amsterdam netwerk
Sarphati Amsterdam wil bijdragen aan het initiëren van onderzoeksprojecten die concrete handvatten bieden voor praktijk en beleidsadviezen. De unieke onderzoeksinfrastructuur van Sarphati Amsterdam faciliteert niet alleen onderzoek, maar biedt ook een onderzoeksplatform dat onderzoekers van verschillende disciplines makkelijk met elkaar in contact brengt. Onderzoekers kunnen hier kennis uitwisselen en samenwerkingen aangaan door onderzoeksideeën te koppelen en af te stemmen.  Tijdens één van de bijeenkomsten kunnen onderzoekers resultaten presenteren.

Zicht op vraagstukken uit beleid en praktijk
Onderzoeksresultaten worden gedeeld met de gemeente voor beleidsadviezen. Onze partners in het veld worden intensief betrokken bij verschillende onderzoeken die direct van belang zijn voor de praktijk. Nieuwe onderzoeksvragen die hieruit ontstaan, bieden ons weer de mogelijkheid om meer ideeën te genereren voor vernieuwende, wetenschappelijke onderzoeken.

Zicht op behoeften van inwoners
Sarphati Amsterdam verbindt inwoners van Amsterdam, zorgprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers. Zo ontwikkelen we onderzoeken in nauwe samenwerking met partners. Deze werkwijze zorgt ervoor dat het onderzoek beter aansluit op de behoeftes uit de praktijk. Hierdoor kunnen we samen onderzoek met échte impact realiseren.

Toegang tot Sarphati Cohort data
Onderzoekers kunnen (onder voorwaarden) gebruik maken van de data van het Sarphati Cohort. Dit geeft onderzoekers inzicht in een unieke populatie: de bevolking van Amsterdam is sociaaleconomisch en cultureel divers met kinderen uit alle lagen van de samenleving. Dit unieke en dynamische karakter van het Sarphati Cohort biedt, in tegenstelling tot traditionele statische cohorten, de mogelijkheid om:

 • Nieuwe variabelen en meetinstrumenten toe te voegen en te actualiseren, zodat nieuwe inzichten meegenomen kunnen worden;
 • Op elk moment een subcohort te starten, omdat altijd alle leeftijden aanwezig zijn (0-18 jaar) én er een continue instroom is van nieuwe deelnemers;
 • Gerandomiseerde interventies te doen in een subcohort waarbij:
  • de populatie kan worden geselecteerd op gewenste kenmerken
  • een uitstekende controlegroep is
  • de mogelijkheid is om biologische monsters te verzamelen
  • het mogelijk is om grip te hebben op non-respons en inzicht in selectieve deelname
  • gegarandeerd langdurig en frequent een groot aantal kinderen op te volgen

Klik hier voor meer informatie over onderzoek doen met data van het Sarphati Cohort.

Zichtbaarheid onderzoeksproject
Onderzoeksprojecten worden opgenomen op de website van GGD Amsterdam,  LinkedIn en Open Research Amsterdam. Hiermee worden onderzoeken vindbaar voor andere onderzoekers en geïnteresseerden. We vermelden de projectleider en/of contactpersoon van het onderzoeksproject met een korte samenvatting en een eventuele link naar de pagina van de onderzoeker.

Samenwerken

Het Collaboration document beschrijft de mogelijkheden tot samenwerking. Onderzoekers die met Sarphati Amsterdam willen samenwerken en/of gebruik willen maken van de data van het Sarphati Cohort, kunnen de procedure in het onderstaande document vinden. Lees het Collaboration document en vul de betreffende formulieren in. Wilt u liever een invulbare versie (Word-bestand) ontvangen, dan kunt u deze opvragen via info@sarphati.amsterdam.

Wij nemen, na ontvangst van de ingevulde formulieren, contact met u op en bekijken gezamenlijk de mogelijkheden tot samenwerking. Let op: documenten kunnen gewijzigd worden, dus maak altijd gebruik van de meest actuele versies op onze website.

Research proposal form for existing Sarphati Cohort data Research proposal form for collecting new Sarphati Cohort data