Sarphati Cohort

De kern van Sarphati Amsterdam wordt gevormd door het Sarphati Cohort, een dynamische cohortstudie, waarin dataverzameling gekoppeld wordt aan de infrastructuur van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Amsterdam. Het Sarphati Cohort maakt het mogelijk om een deel van de gegevens die tijdens en rondom de consulten tussen de ouders van Amsterdamse kinderen en artsen en verpleegkundigen bij JGZ worden uitgewisseld te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Binnen het Sarphati Cohort worden daarnaast innovatieve onderzoeksdesigns ingebouwd om de effecten van interventies te onderzoeken. Op basis daarvan kunnen bestaande interventies verbeterd worden of geheel nieuwe interventies worden ontwikkeld.

Terug

Wat is een cohortstudie?

Binnen een cohortstudie worden individuen gedurende een bepaalde periode gevolgd en na verloop van tijd onderling vergeleken op eigenschappen, gedragingen en ontwikkelde aandoeningen. Dit soort onderzoek biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in oorzaken van bepaalde aandoeningen. Binnen het Sarphati Cohort zijn de individuen die worden gevolgd kinderen die in Amsterdam in zorg zijn bij Jeugdgezondheidszorg (JGZ)*.

De ontwikkeling van Amsterdamse kinderen wordt via gestandaardiseerde metingen gevolgd tot zij 18 jaar oud zijn, onder andere via de consulten van JGZ. Het cohort is dynamisch omdat continu nieuwgeboren kinderen instromen, jaarlijks ongeveer 11.000 pasgeborenen. Kinderen zijn na hun 18e niet meer in zorg bij JGZ en stromen uit.

Hoe verzamelen wij data?

De contactmomenten van Jeugdgezondheidszorg met alle kinderen in Amsterdam vormen de basis van de dataverzameling binnen het Sarphati Cohort. Tijdens deze contactmomenten verzamelt de GGD Amsterdam een grote variëteit aan gegevens over de ontwikkeling van Amsterdamse kinderen. Een deel van deze informatie, vooral over groei, voeding, bewegen en slapen, wordt ook voor het Sarphati Cohort geregistreerd. Daarvoor is het noodzakelijk om deze gegevens systematisch na te vragen en op een telbare wijze te registreren. Buiten de consulten om verzamelen wij, onder andere via vragenlijsten, meer gegevens over de ontwikkeling en achtergrond van kinderen. De gegevens die wij verzamelen  worden en alleen na toestemming van de ouders en altijd geanonimiseerd** gebruikt om onderzoek te doen naar de oorzaken van welvaartsziekten.

In 2018 is het Sarphati Cohort van start gegaan en worden ouders geworven voor deelname aan het Sarphati Cohort. Dit gebeurt via de Sarphati App of www.sarphati-app.nl

 

U kunt alle informatie over het Sarphati Cohort vinden op www.sarphaticohort.nl

Wie zijn betrokken bij het Sarphati Cohort?

Bij het tot stand komen van het Sarphati Cohort zijn verschillende instellingen en afdelingen nauw betrokken:

  • afdelingen binnen de GGD Amsterdam: Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Epidemiologie Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie (EGZ) en het Streeklaboratorium Amsterdam
  • afdelingen binnen Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG): Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
  • kennisinstellingen en ziekenhuizen: VU, Amsterdam UMC, UvA en HvA.

Sommige onderzoeksprojecten worden (deels) gefinancierd door private partijen.

* Het gaat hier om Jeugdgezondheidszorg binnen de Ouder- en Kind Teams (OKT), geleverd door de GGD Amsterdam en Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG).

** geanonimiseerd: niet-herleidbaar gemaakt. De gegevens krijgen een code, waardoor deze niet meer tot  de betreffende onderzoekdeelnemers herleidbaar zijn. De onderzoekdeelnemer blijft dus anoniem.