Voor onderzoekers

Sarphati Amsterdam wil door innovatief en interdisciplinair onderzoek bijdragen aan een gezonde leefstijl en optimale leefomstandigheden van jonge Amsterdammers (0-19 jaar). Dit lukt alleen door samenwerking tussen inwoners, onderzoekers, beleidsmakers en zorgprofessionals.
Samenwerking levert wetenschappelijke, maatschappelijke en economische meerwaarde voor de stad. Daarnaast versterkt het Amsterdams positie als kennisstad. Onderzoekers zijn hierbij dan ook een onmisbare schakel.

Samenwerken? Graag!
Als onderzoeker kun je deel uitmaken van Sarphati Amsterdam: hét platform van Amsterdamse kennisinstellingen en de gemeente, waar multidisciplinaire teams samenwerken aan oplossingen op het terrein van duurzame preventie van omgevingsgerelateerde gezondheidsaandoeningen. De focus ligt hierbij op de gezonde groei en ontwikkeling van de Amsterdamse Jeugd.

Sarphati Amsterdam staat altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden die ons Onderzoeksprogramma verrijken en versterken. Dus heb je een passend onderzoeksidee of – voorstel? Laat het ons weten en dien een aanvraag in.
Bekijk het Collaboration Document voor alle informatie en de criteria waaraan het idee/voorstel moet voldoen. De aanvraagprocedure wordt geïllustreerd door de onderstaande flowchart.


Klik hier voor de vergrote en downloadbare versie

WAT HEEFT SARPHATI AMSTERDAM JOU TE BIEDEN?

Je krijgt toegang tot het Sarphati Amsterdam netwerk

De unieke onderzoeksinfrastructuur van Sarphati Amsterdam faciliteert niet alleen onderzoek, maar ook een onderzoeksplatform die onderzoekers van verschillende disciplines makkelijk met elkaar in contact brengt. Naast het uitwisselen van kennis, biedt dit ook de mogelijkheid om de samenwerking met andere onderzoekers te bevorderen door onderzoeksideeën te koppelen en af te stemmen. Ook krijg je de kans om tijdens verschillende bijeenkomsten je onderzoeksresultaten te presenteren: op het jaarlijks symposium en op de bijeenkomsten die we een paar keer per jaar organiseren. Sarphati Amsterdam wil bijdragen aan het initiëren van onderzoeksprojecten die concrete handvatten bieden voor praktijk en beleidsadviezen.

Je staat dichter bij vraagstukken uit beleid en praktijk

Als onderzoeker bij Sarphati Amsterdam maak je deel uit van onze dynamische onderzoeksinfrastructuur, waarin onderzoek, beleid en praktijk met elkaar verbonden zijn. Onderzoeksresultaten worden gedeeld met de gemeente voor passende beleidsadviezen. Onze partners in het veld worden intensief betrokken bij verschillende onderzoeken die direct van belang zijn voor de praktijk. Nieuwe onderzoeksvragen die hieruit ontstaan, bieden ons weer de mogelijkheid om meer ideeën te generen voor innovatieve wetenschappelijke onderzoeken.

Je staat dichter bij de behoeftes van stadsbewoners

Sarphati Amsterdam verbindt inwoners van Amsterdam, zorgprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers. Zo ontwikkelen we onderzoeken in nauwe samenwerking met Amsterdammers. Deze werkwijze zorgt ervoor dat het onderzoek beter aansluit op de behoeftes van de bewoners van Amsterdam. Hierdoor kunnen we samen onderzoek met échte impact realiseren.

Je krijgt toegang tot Sarphati Cohort data

Onderzoekers die hun onderzoeksproject hebben aangemeld bij Sarphati Amsterdam, hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van Sarphati Cohort data. Tijdens de consulten bij de Ouder- en Kindteams houdt Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gegevens bij over de gezondheid en ontwikkeling van Amsterdamse kinderen tot zij 18 jaar oud zijn op het gebied van voeding, bewegen, slaap, groei en opvoeding (kernset-consult). Deze gegevens worden bijgehouden om het kind de beste zorg te geven. Daarnaast vullen deelnemers aan het Sarphati Cohort ook periodiek vragenlijsten in (kernset-plus).
De combinatie met zorggegevens geeft een waardevol inzicht in hoe kinderen zich ontwikkelen in een urbane leefomgeving en zijn dus een rijke informatiebron voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast heb je toegang tot een unieke populatie: de bevolking van Amsterdam is sociaaleconomisch en cultureel divers met kinderen uit alle lagen van de bevolking. Dit unieke en dynamische karakter van het Sarphati Cohort biedt, in tegenstelling tot traditionele statische cohorten, de mogelijkheid om:

· nieuwe variabelen en meetinstrumenten toe te voegen en te actualiseren, zodat nieuwe inzichten meegenomen kunnen worden;
· op elk moment een subcohort te starten, omdat altijd alle leeftijden aanwezig zijn (0-19 jaar) én er een continue instroom is van baby’s;
· gerandomiseerde interventies te doen in een subcohort waarbij:
o de populatie kan worden geselecteerd op gewenste kenmerken;
o je een uitstekende controlegroep hebt die niet op de hoogte is van de interventie;
o je de mogelijkheid hebt om biologische monsters te verzamelen.
· grip te hebben op non-respons en inzicht te hebben in selectieve deelname, omdat er bekend is wie deelnemen aan het Sarphati cohort en/of subcohort en wie niet;
· gegarandeerd langdurig en frequent een groot aantal kinderen op te volgen;
· age, period en cohort effecten te analyseren;
· in de toekomst koppelingen te kunnen maken met andere registratiesystemen (zoals het opvolgen van patiënten uit de kliniek).

Jouw onderzoeksproject wordt vermeld op de website

Jouw onderzoeksproject wordt opgenomen op de Sarphati Amsterdam website, de Sarphati Amsterdam LinkedIn pagina en Open Research Amsterdam. Daarnaast zal het ook via de platforms van de GGD Amsterdam bekend worden gemaakt. Hierdoor zal jouw onderzoek vindbaar zijn voor andere onderzoekers en geïnteresseerden. Hierbij vermelden we ook de projectleider en/of contact persoon van het onderzoeksproject met een korte samenvatting en een eventuele link naar jouw eigen pagina. Een goede manier om de zichtbaarheid van je onderzoek te vergroten.