Onderzoek naar gezond slapen bij kinderen - Sarphati Amsterdam

Overslaan en naar inhoud gaan

Onderzoek naar gezond slapen bij kinderen

Dr. Laura Belmon is onderzoeker publieke gezondheid bij Amsterdam UMC. Zij deed namens GGD Amsterdam en Amsterdam UMC onderzoek naar wat invloed kan hebben op de slaap van kinderen in...
26 oktober 2023

Dr. Laura Belmon is onderzoeker publieke gezondheid bij Amsterdam UMC. Zij deed namens GGD Amsterdam en Amsterdam UMC onderzoek naar wat invloed kan hebben op de slaap van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. In juni dit jaar promoveerde zij op dit onderzoek.

  • Gezond slapen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen
  • Gezond slapen draagt ook bij aan een gezond gewicht en het leervermogen
  • Verschillende dingen kunnen invloed hebben op slaap
  • Het is belangrijk dat verschillende partijen met elkaar samenwerken om gezondheid te bevorderen.

 

Laura Belmon
Fotograaf: Sophie Schra

Laura Belmon: “Goed slapen is belangrijk. Het draagt ook bij aan een gezond gewicht en het leervermogen van een kind.”

Laura: “Ik begon met onderzoek naar voeding vanuit mijn opleiding als voedingsdeskundige en diëtist. Ik studeerde door en specialiseerde in gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). In 2016 begon ik met mijn promotieonderzoek bij GGD Amsterdam. Dit was in samenwerking met VU en Amsterdam UMC, locatie VUmc.” Laura werkt nog steeds bij het Amsterdam UMC. Ze kijkt naar nieuwe en praktische manieren om de gezondheid van kinderen te bevorderen. In haar huidige onderzoek zijn kinderen mede-onderzoeker. Kinderen zetten daarin samen met een onderzoeker acties  in hun buurt op om een gezonde omgeving te creëren en gezond gedrag te verbeteren (gezond slapen, gezond eten en voldoende beweging).

Goed slapen is belangrijk

Toen het promotieonderzoek van Laura begon, was er onder onderzoekers nog weinig aandacht voor het belang van slaap als het gaat om de gezondheid van kinderen. “Bij het voorkomen van overgewicht ging de meeste aandacht uit naar de onderwerpen voeding en beweging. Maar goed slapen is ook belangrijk. Het draagt ook bij aan een gezond gewicht en het leervermogen van een kind.” Door meer aandacht te hebben voor slaap werd steeds meer duidelijk hoe belangrijk dit is voor gezond opgroeien.

Ieder kind is anders

Laura en haar team kwamen er achter dat verschillende dingen invloed kunnen hebben op de slaap van kinderen. Ze keken daarvoor naar studies en stelden vragen aan kinderen, ouders, professionals uit de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en specialisten. “Hieruit blijkt dat ieder kind anders is. Soms zijn er biologische oorzaken voor slecht slapen. Denk daarbij aan slaapproblemen op jongere leeftijd. Andere dingen hebben te maken met gevoelens en emoties, zoals angst of verdriet. Maar ook de omgeving speelt een belangrijke rol, zoals de interactie tussen ouder en kind, gevoel van veiligheid in het gezin en in de buurt, maar ook geluid en temperatuur in huis.

Om ervoor te zorgen dat kinderen beter kunnen slapen, moeten we samenwerken.”

Samenwerken

“Onderzoek, beleid en praktijk hebben elkaar nodig als het gaat om het verbeteren van de gezondheid van kinderen.” Een van de eisen vanuit Sarphati Amsterdam voor onderdelen van dit onderzoek was samenwerking met JGZ (Jeugdgezondheidszorg) van GGD Amsterdam. Ook benadrukt Laura het belang van samenwerking tussen verschillende sectoren, zoals onderwijs, werk en inkomen, sociale zekerheid, welzijn, en ruimtelijke ordening. Ze benoemt het Integraal Gezondheidsbeleid. Hierin werken alle belangrijke sectoren samen met als doel het bevorderen van goede gezondheid en gelijke kansen. “Kortom, om ervoor te zorgen dat kinderen beter kunnen slapen, moeten we samenwerken en blijven leren wat het beste werkt. Zo kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen de kans krijgen om goed te slapen en zich gezond te voelen.”

Foto: Indra Irawan – Pixabay

Een blik vooruit

Laura is momenteel betrokken bij een Europees project dat zich richt op de preventie van overgewicht bij kinderen. In samenwerking met Teatske Altenburg en Mai Chin A Paw mag zij zich de komende jaren gaan verdiepen in hoe kinderen beter betrokken kunnen worden in onderzoek. Kinderen doen dan mee met onderzoek als mede-onderzoekers en mede-ontwikkelaars. Daarnaast is ze betrokken bij het nieuwe ‘Thriving Teens,’ project dat wordt uitgevoerd door Eline Meuleman onder leiding van Maartje van Stralen en Vincent Busch, een onderzoek dat zich richt op veerkracht, slaap en mentale gezondheid bij tieners. Een ander onderzoek dat zich richt op de slaap van jongeren is ‘Charge Your Brainzzz 2.0’ waar Danique Heemskerk onderzoek doet naar de slaap en mentale gezondheid van jongeren. Maj-Britt Inhulsen doet tot slot onder andere onderzoek naar het meten van slaapgezondheid onder kinderen en jongeren (4-12 jaar) met verschillende ‘meetinstrumenten’ (bijvoorbeeld de vragenlijsten uit het Sarphati Cohort).

Meer informatie:

Promotie Laura Belmon
Thriving Teens
Charge Your Brainzzz 2.0
Integraal gezondheidsbeleid