Korte terugblik Inspiratiedag Integraal Gezondheidsbeleid - Sarphati Amsterdam

Overslaan en naar inhoud gaan

Samenwerken aan gezondere jeugd

Hoe kunnen onderzoek, beleid en praktijk zo goed mogelijk samenwerken om de gezondheid van kinderen in Amsterdam te verbeteren? Met dit doel vond op 12 oktober 2023 de inspiratiedag van...
25 januari 2024

Hoe kunnen onderzoek, beleid en praktijk zo goed mogelijk samenwerken om de gezondheid van kinderen in Amsterdam te verbeteren? Met dit doel vond op 12 oktober 2023 de inspiratiedag van de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid (AWJG) plaats. JGZ-professionals, onderzoekers, beleidsmakers en managers op het gebied van jeugd en gezondheid kwamen samen om hierover met elkaar in gesprek te gaan en plannen te maken.

Integraal gezondheidsbeleid

Deelnemers werden uitgedaagd om vanuit hun aandachtsgebied te kijken naar slapen, mentale gezondheid en gezond naar school vanuit het perspectief van integraal gezondheidsbeleid. Dit leverde waardevolle inzichten op zoals:

  • Het is belangrijk dat de professional de eigen invloedssfeer en die van andere betrokkenen goed kent om te snappen wat nodig is om de mentale en fysieke gezondheid van kinderen en jongeren te verbeteren. Ieder heeft een eigen rol als zorgverlener, beleidsmaker, onderzoeker of manager en vaak zijn die rollen samen nodig.
  • Gegevens uit een lokale of regionale gezondheidsmonitor dragen bij aan een integraal gezondheidsbeleid. De cijfers zijn ondersteunend en geven richting. Wel is het belangrijk dat de cijfers goed geduid worden. Een arts M+G kan hierbij helpen bij beleidsvraagstukken op het gebied van mentale en fysieke gezondheid en de gezondheidsomgeving.
  • De JGZ-professional speelt een belangrijke rol bij het monitoren van de gezondheid en het welbevinden van de jeugd. Zij zien en spreken de kinderen en jongeren regelmatig. Signalen uit de praktijk zijn vervolgens van belang voor het maken van beleid en richtinggevend voor nieuw onderzoek.

Netwerkaanpak

Door praktijk, beleid en onderzoek met elkaar te verbinden, kunnen kinderen en ouders preventieve zorg krijgen die werkt. Een voorbeeld hiervan is de netwerkaanpak ‘Kind naar gezond gewicht’. Deze aanpak houdt rekening met de verschillende oorzaken van overgewicht en obesitas. Zoals biologische, psychologische en sociale invloeden en de omgeving waarin een kind opgroeit. En daarom zijn professionals vanuit verschillende domeinen actief in deze netwerkaanpak.

AWJG 2023, fotograaf Sophie Schra
AWJG 2023, fotograaf Sophie Schra

Klik hier voor het complete verslag van de inspiratiedag.

Samenwerking Academische Werkplaats

De Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid is een samenwerkingsverband tussen Amsterdam UMC, afdeling Public and Occupational Health en acht JGZ-organisaties in Noord-Holland en Flevoland: JGZ Kennemerland, GGD Amsterdam, GGD Hollands Noorden, GGD Zaanstreek-Waterland, Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek, GGD Kennemerland, GGD Flevoland en JGZ Almere. Ook de gemeenten in deze regio’s zijn betrokken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid? Kijk dan op: Amsterdam UMC, Locatie VUmc – Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid of stuur een e-mail naar awjg@amsterdamumc.nl.

Bron foto: AWJG 2023, fotograaf Sophie Schra