Samenwerken?

Wij staan altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden die kunnen bijdragen aan ons onderzoeksprogramma!

Samen voor de stad

Sarphati Amsterdam werkt samen met haar kernpartners in multidisciplinaire teams aan oplossingen op het terrein van preventie en zorg. Dit doen we door onderzoek, beleid en uitvoering met elkaar te verbinden. De kernpartners van Sarphati Amsterdam zijn:

• de Amsterdamse kennisinstellingen: VU, UvA, Amsterdam UMC en HvA;
• GGD Amsterdam: de afdelingen Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) en het Streeklaboratorium;
• Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG): afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Sarphati Amsterdam staat altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden die kunnen bijdragen aan ons Onderzoeksprogramma. Elke samenwerkingsvorm moet passen bij de maatschappelijke rol van Sarphati Amsterdam en zal worden getoetst door de Raad van Bestuur.

Het Collaboration document beschrijft de mogelijkheden tot samenwerking. Onderzoekers die met Sarphati Amsterdam willen samenwerken en/of gebruik willen maken van de data van het Sarphati Cohort, kunnen de procedure in het onderstaande document vinden.

Wilt u onderzoek
met ons doen?

Lees het Collaboration document en vul de betreffende formulieren in. Daarna kijken wij samen naar de mogelijkheden tot samenwerking en nemen wij contact met u op. Let op: dit document kan worden gewijzigd, dus maak gebruik van de meest actuele versie op onze website