Projecten binnen het Sarphati Cohort

De kern van Sarphati Amsterdam wordt gevormd door het Sarphati Cohort, een dynamische cohortstudie waarin dataverzameling gekoppeld wordt aan de infrastructuur van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Amsterdam. Binnen het Sarphati Cohort is het daarnaast ook mogelijk om aanvullend onderzoek te doen met het Sarphati Cohort als basis. Ouders worden hiervoor altijd apart benaderd en opnieuw gevraagd om toestemming en deelname voor aanvullend onderzoek. Momenteel worden er twee sub-cohortstudies voorbereid binnen het Sarphati Cohort:

Terug

1. Amsterdam Infant Microbiome Study (AIMS)

Het menselijk microbioom ontwikkelt zich in de eerste drie jaar van het leven en wordt beïnvloed door een scala aan omgevingsfactoren zoals wijze van geboorte, soort voeding en het gebruik van antibiotica. Een verstoring van het microbioom kan het ontstaan van overgewicht/ obesitas en cariës beïnvloeden. Momenteel ontbreekt het echter aan onderzoek in de vroege kindertijd naar de relatie tussen overgewicht/obesitas en cariës en de ontwikkeling van het microbioom. Met AIMS willen we een dataverzameling opzetten om exploratief onderzoek te doen naar de ontwikkeling van het microbioom in relatie tot gezonde groei en ontwikkeling. We richten ons in het bijzonder op de ontwikkeling van de groei en mondgezondheid. Daarnaast besteden we aandacht aan de rol van voeding en andere leefstijlfactoren in de leeftijd van 0-3 jaar afkomstig van verschillende etnische groepen in Amsterdam.

 

2. Antibiotica, probiotica, het microbioom en chronische ziekten in kinderen

Onderzoek heeft aangetoond dat vroege antibiotica blootstelling (tijdens de zwangerschap en de eerste twee jaar na de geboorte) mogelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van verschillende veel voorkomende chronische ziekten bij kinderen, waaronder overgewicht en allergieën. Dit zou mogelijk komen door een verstoring in de samenstelling van bacteriën die in de darmen leven. Het is belangrijk om alle bewijs omtrent de gevolgen van antibioticagebruik te verzamelen en te evalueren, om beter inzicht te krijgen over de mate waarin antibiotica een werkelijk effect heeft op het ontstaan van chronische ziekten. Probiotica toediening wordt gezien als een mogelijke interventie om de verstoorde samenstelling van bacteriën in de darm te herstellen. Het voorlopige doel is om een interventie studie op te zetten, waarin onderzocht wordt of gelijktijdige toediening van probiotica met antibiotica het risico op verschillende chronische ziekten bij kinderen kan voorkomen of verlagen.