Partners

Sarphati Amsterdam werkt nauw en structureel samen met een aantal partijen, die vanaf de oprichting betrokken waren. Wij noemen ze onze ‘kernpartners’. Daarnaast is er ruimte voor overige partners.

Terug

Kernpartners

Sarphati Amsterdam werkt samen met haar kernpartners om welvaartsziekten aan te pakken. In multidisciplinaire teams werken wij aan oplossingen op het terrein van preventie en zorg door onderzoek, beleid en uitvoering met elkaar te verbinden. Sommige onderzoeksprojecten worden (deels) gefinancierd door private partijen.

Onze kernpartners zijn:

  • Amsterdamse kennisinstellingen en ziekenhuizen: VU, Amsterdam UMC, UvA en HvA.
  • GGD Amsterdam: de afdelingen Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Epidemiologie gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) en het Streeklaboratorium.
  • Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG): afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Partners

Sarphati Amsterdam staat altijd open voor samenwerkingsverbanden die kunnen bijdragen aan ons onderzoeksprogramma. 
Elke samenwerkingsvorm zal moeten passen bij de maatschappelijke rol van Sarphati Amsterdam en zal worden getoetst door het bestuur en de Raad van toezicht.