Overige onderzoeksprojecten

Op dit moment zijn er vier onderzoeksprojecten binnen Sarphati Amsterdam die in samenwerking met de ketenpartners worden uitgevoerd en daarmee bijdragen aan nuttige kennis, methodologie of instrumenten opleveren die rechtstreeks passen bij de missie van Sarphati Amsterdam.

Terug

1. Food4Smiles

De eerste 1000 dagen in het leven van een kind, tellend vanaf het moment van conceptie tot 2 jaar, zijn van grote invloed op zijn/haar ontwikkeling. Het is een cruciale periode waarin de basis wordt gelegd voor de gezondheid, groei en ontwikkeling  gedurende de hele levensduur. Een gezonde leefstijl (voeding, beweging, slapen en ontspanning) is in deze periode dus extra belangrijk. Er zijn veel verschillende culturele interpretaties over wat een gezonde leefstijl inhoudt en daarbij speelt de eigen opvoeding, culturele gebruiken/rituelen en het gedrag en de opvattingen van de brede sociale omgeving van gezinnen een rol. Met Food4Smiles willen we meer inzicht krijgen in het dagelijkse leven van ouders en meer te weten komen over hun gedragingen, behoeftes en wensen.

Bij Food4Smiles staat de PAR benadering (Participative Action Research) centraal, omdat deze methode recht doet aan het perspectief van de ouders en er dingen mèt hun worden ontwikkeld in plaats van alleen vóór hen. Met verschillende personen (ouders, familieleden, professionals uit de wijk en onderzoekers) wordt er samengewerkt aan het opzetten en uitvoeren van activiteiten die zich richten op de gezonde groei en ontwikkeling van jonge kinderen tot 2 jaar.

2. Gezonde schoollunch

Het voedingspatroon van kinderen in Nederland is voor verbetering vatbaar: de meeste kinderen eten te weinig basisvoedingsmiddelen en er zijn grote verschillen in voedingsgedrag tussen sociaal economische groepen. Steeds meer basisscholen gaan over op een continurooster waarbij alle kinderen op school lunchen. Dit creëert een goede kans om gezond eetgedrag te ondersteunen op school. In Nederland is het niet gebruikelijk om veel aandacht te besteden aan een gezonde lunch voor kinderen op school. Er zijn tot op heden geen onderzoeken bekend over de effectiviteit van een gezonde lunch in relatie tot het gehele voedingspatroon of tot cognitieve prestaties van kinderen op basisscholen in Nederland.

Het doel van dit onderzoek is stimuleren van gezond eetgedrag van kinderen in de basisschoolleeftijd door het ontwikkelen van een gezonde en betaalbare schoollunch, gebaseerd op de Richtlijnen Goede Voeding en rekening houdend met de wensen van kinderen, ouders, scholen en betrokken sectoren. De onderzoeksvragen richten zich op 1) hoe deze lunch eruit moet zien en georganiseerd moet worden, en 2) de effectiviteit van de schoollunch in relatie tot het gehele voedingspatroon en cognitieve prestaties van basisschoolkinderen. In jaar 3 wordt er op basis van de resultaten een eerste aanzet voor een implementatieplan geschreven zodat de resultaten na afloop van het project breder beschikbaar zijn. De studie vindt plaats op basisscholen in Ede en Amsterdam, in verschillende sociaal economische wijken, rekening houdend met verschillende culturele achtergronden.

 

3. (Op)voeden in Amsterdam; eten, bewegen en slapen in huishoudens met jonge kinderen

De Universiteit van Amsterdam onderzoekt, in samenwerking met de GGD, hoe Amsterdamse jonge kinderen en hun ouders in de praktijk omgaan met eten, bewegen en slapen van kinderen gedurende de eerste levensjaren van het kind.

Het doel is om meer te weten over de thema’s die spelen rondom de zorg voor een kind. Wij zijn vooral benieuwd naar de beleving van ouders tijdens de eerste jaren van het kind, waarin er zoveel op hen afkomt. Welke knelpunten en mooie dingen ervaren zij in de zorg voor hun kind, hoe ontwikkelt het eten, slapen en bewegen van het kind zich in de dagelijkse praktijk, hoe gaan de familieleden daarmee om en wie of wat vinden ouders hierin al dan niet belangrijk?

 

4. Gezonde Supermarkt/ Platform Gezonde Voedselomgeving

Het wordt steeds duidelijker dat de voedselomgeving, waarin ongezond voedsel gemakkelijk en goedkoop beschikbaar is, een grote rol speelt in ongezonde voedingskeuzes en consumptie. Supermarkten zijn de belangrijkste plek waar mensen eten en drinken kopen. In Nederland worden meer dan 77% van de voedingsaankopen in de supermarkt gedaan. Supermarkten hebben daarom een grote invloed op ons eetgedrag. Door verschillende marketingstrategieën te gebruiken die gericht zijn op de prijs, plaats en promotie van producten wordt de verkoop gestimuleerd. Op dit moment worden deze strategieën grotendeels ingezet om ongezondere, sterk bewerkte producten te promoten. Echter, uit eerder onderzoek blijkt dat deze strategieën ook kunnen worden ingezet om de verkoop van gezonde producten te stimuleren. Binnen het Gezonde Supermarkt onderzoek wordt de effectiviteit onderzocht van verschillende interventies in de supermarkt die een gezonder aankoopgedrag stimuleren.