De organisatie 13

De organisatie

Sarphati Amsterdam is een stichting die wordt bestuurd door een Raad van bestuur. Deze raad wordt ondersteund door de adviesraad en de programmaraad. Daarnaast legt de Raad van bestuur verantwoording af aan de Raad van toezicht.

Terug

Het bestuur

Raad van bestuur
De Raad van bestuur heeft twee leden; een directeur, benoemd vanuit de gemeente Amsterdam en een directeur, die benoemd is vanuit de betrokken kennisinstellingen (UvA, VU, Amsterdam UMC en de HvA).  

  • Directeur, Arnoud Verhoeff (GGD)
  • Directeur, Jaap Seidell (VU)

Raad van toezicht
De Raad van toezicht heeft als taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Sarphati Amsterdam. 

  • Wilma Scholte Op Reimer (HvA), decaan faculteit Gezondheid en faculteit Bewegen, Sport en Voeding (voorzitter Raad van toezicht)
  • Allard van der Beek (VUMC), afdeling Sociale Geneeskunde VUMC (vice voorzitter Raad van toezicht)
  • José Manshanden (GGD),directeur GGD, namens de wethouder.
  • Anton Kunst (AMC), hoofd afdeling Sociale Geneeskunde (Amsterdam UMC), verantwoordelijk voor Helius, ABCD
  • Frans Oort (UvA), director of the Research Institute of Child Development and Education
  • Guus Schreiber (VU), Faculty of Science, Computer Science

Adviesraad
De adviesraad zorgt voor de strategische ondersteuning van de Raad van bestuur. De adviesraadsleden adviseren de Raad van bestuur over wetenschappelijke, maatschappelijke en commerciële ontwikkelingen. Samen met de adviesraad worden de strategische doelen bepaald.

Professor Vincent Jaddoe             Erasmus MC
Professor Hugo Heymans             Amsterdam UMC
Professor Maria Jansen                 Universiteit Maastricht
Caroline Nevejan                            UvA
Louise Gunning                              UvA
Alexander Rinnooy Kan                 UvA
Mattijs van den Berg                      RIVM
Patricia Heijdenrijk-Can                 Pharos

Programmaraad
De programmaraad is samen met de Raad van bestuur medeverantwoordelijk voor het opstellen van het onderzoeksprogramma en het jaarplan.
Tanja Vrijkotte                                Amsterdam UMC
Mariëtte Hoogsteder                     Amsterdam UMC
Reinout Wiers                                 UvA
Peter Weijs                                      HvA
Coosje Dijkstra                                VU
Marcel van der Wal                        GGD Amsterdam