Over Sarphati Amsterdam

Een goede gezondheid is essentieel voor elk mens. Daarom staat Gezondheid & Welzijn ook altijd op de agenda van de gemeente Amsterdam. Dit heeft o.a. geleid tot de oprichting van Sarphati Amsterdam.

Terug

Sarphati Amsterdam

‘Sarphati Amsterdam, research for healthy living’ is een uniek wetenschappelijk onderzoeksinstituut in Amsterdam. Onderzoekers en professionals van  Amsterdamse universiteiten en gezondheidsinstellingen zijn nauw betrokken bij dit instituut. Zij gebruiken hun expertise om u, de Amsterdammer, te helpen. Zij registreren én onderzoeken namelijk de oorzaken van (ernstig) overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten. Deze aandoeningen worden ook wel leefstijlgerelateerde aandoeningen genoemd.

De missie van Sarphati Amsterdam is, geheel in de geest van Samuel Sarphati*, een gezonde leefstijl en optimale leefomstandigheden te bevorderen. Hiermee leggen we de basis voor de preventie én bestrijding van o.a. overgewicht bij de huidige en toekomstige generaties.

Samenwerken aan oplossingen

Sarphati Amsterdam werkt samen met haar kernpartners: de gemeente Amsterdam (GGD) en de Amsterdamse kennisinstellingen.

In multidisciplinaire teams werken verschillende experts aan oplossingen op het terrein van preventie en zorg. Wij doen dit door de leefstijl en gezondheid van alledaagse Amsterdammers  te onderzoeken. De onderzoeksresultaten zal Sarphati Amsterdam vervolgens vertalen naar praktische handvatten, maar ook naar beleidsadviezen. Op die manier willen we een bijdrage leveren aan het Amsterdamse Gezondheid & Welzijnsbeleid.

Sommige onderzoeksprojecten worden (deels) gefinancierd door private partijen.

De kern: Het Sarphati Cohort

De kern van Sarphati Amsterdam wordt gevormd door het Sarphati Cohort. Hier wordt dataverzameling gekoppeld aan de infrastructuur van de Jeugdgezondheidszorg in Amsterdam. Dat betekent dat alle kinderen van 0 tot 18 jaar in Amsterdam deel kunnen uitmaken van het cohort. Daarnaast lopen er nu al cohortstudies (ABCD en HELIUS) via de kennisinstellingen.

HELIUS = Healthy Life in an Urban Setting

ABCD = Amsterdam Born Children and their Development

Lees hier meer over deze studies

*Samuel Sarphati was een idealistische arts-ondernemer, die van 1813-1866 in Amsterdam leefde.
Hij  zette zich in om de leefbaarheid in de stad en de gezondheid van de bewoners te verbeteren.