Onderzoeken

Samen zorgdragen voor gezonde kinderen in Amsterdam. Dat doen we samen met Amsterdamse universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen binnen het onderzoeksinstituut Sarphati Amsterdam.

Welvaartsziekten vormen een groeiende bedreiging voor de Amsterdamse jeugd. De beschikbare wetenschappelijke kennis is nog onvoldoende om deze bedreiging te keren. Sarphati Amsterdam richt zich op onderzoek naar gezondheidsverschillen in relatie tot de sociale en fysieke omgeving. De onderzoeken moeten een bijdrage leveren aan het vertalen van deze kennis naar interventies gericht op het terugdringen van gezondheidsverschillen in Amsterdam.

De onderzoeksresultaten van Sarphati Amsterdam beogen unieke inzichten te geven in de bevordering van een gezonde groei en ontwikkeling van de Amsterdamse jeugd. Hierbij kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar waarom sommige kinderen een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van overgewicht en obesitas, de gevolgen hiervan en mogelijke interventies.

Meer informatie over de focus van Sarphati Amsterdam onderzoek kunt u vinden in ons Onderzoeksprogramma.

Onder de vlag van Sarphati Amsterdam worden al diverse projecten en onderzoeken uitgevoerd. Hieronder vindt u een korte beschrijving per onderzoek. Heeft u een mooie aanvulling op dit portfolio? Neem contact met ons op en deel uw idee voor een nieuw onderzoek of interventie. Wij denken graag met u mee!

Amsterdam Infant Microbiome Study (AIMS)

o Organisatie: GGD Amsterdam
o Projectduur: 15-1-2019 tot 1-6-2022

Het menselijk microbioom ontwikkelt zich in de eerste drie jaar van het leven en wordt beïnvloed door een scala aan omgevingsfactoren zoals wijze van geboorte, soort voeding en het gebruik van antibiotica. Een verstoring van het microbioom kan het ontstaan van overgewicht/ obesitas en cariës beïnvloeden. Momenteel ontbreekt het echter aan onderzoek in de vroege kindertijd naar de relatie tussen overgewicht/obesitas en cariës en de ontwikkeling van het microbioom. Met AIMS willen we een dataverzameling opzetten om exploratief onderzoek te doen naar de ontwikkeling van het microbioom in relatie tot gezonde groei en ontwikkeling. We richten ons in het bijzonder op de ontwikkeling van de groei en mondgezondheid. Daarnaast besteden we aandacht aan de rol van voeding en andere leefstijlfactoren in de leeftijd van 0-3 jaar afkomstig van verschillende etnische groepen in Amsterdam.
Meer informatie kunt u vinden op de website van AIMS.

Sarphati Diaries: Voeding in de overgang van melkvoeding naar vaste voeding

o Organisatie: GGD Amsterdam & VU Amsterdam
o Projectduur: 1-6-2018 tot 31-12-2020

De GGD start samen met de Vrije Universiteit het Sarphati Diaries onderzoek onder 200 Amsterdamse gezinnen. Het doel van dit onderzoek is te bestuderen hoe de voedselinname bij baby’s er uit ziet tijdens de overgang van melkvoeding naar vaste voeding. Dit is een belangrijke periode voor de ontwikkeling van gezonde eetgewoontes.
Met dit onderzoek willen wij meer te weten komen over wat én op welke momenten Amsterdamse baby’s eten en drinken in deze periode. We zullen het onderzoek uitvoeren bij gezinnen met een Nederlandse, Turkse, Marokkaanse en Surinaamse achtergrond, zodat we ook kunnen kijken naar culturele verschillen. De onderzoeksresultaten kunnen bijdragen aan nog betere adviezen om de gezondheid van de huidige en toekomstige generaties kinderen in Amsterdam te verbeteren.

Wat gaan wij precies doen?
Met de hulp van 200 gezinnen willen wij onderzoeken hoe de voedselinname bij baby’s verloopt in de overgangsperiode van melkvoeding naar vaste voeding. Daarom vragen wij deelnemers een 3-daags voedingsdagboek in te vullen wanneer hun kind 6 en 12 maanden is. Hierin schrijven deelnemers op wat en wanneer hun kind eet en drinkt. Daarnaast maken zij enkele foto’s van de maaltijden van hun kind. Als het voedingsdagboekje volledig is ingevuld, zal de onderzoeker een afspraak maken om het voedingsdagboekje door te nemen en hier een aantal vragen over te stellen. Bij 6 maanden vullen deelnemers ook een korte vragenlijst in over hun achtergrond en de voeding van hun kind in afgelopen maanden.

Antibiotica, probiotica, het microbioom en chronische ziekten in kinderen

o Organisatie: GGD Amsterdam & Winclove Probiotics
o Projectduur: 1-1-2018 tot 1-6-2019

Onderzoek heeft aangetoond dat vroege antibiotica blootstelling (tijdens de zwangerschap en de eerste twee jaar na de geboorte) mogelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van verschillende veel voorkomende chronische ziekten bij kinderen, waaronder overgewicht en allergieën. Dit zou mogelijk komen door een verstoring in de samenstelling van bacteriën die in de darmen leven. Het is belangrijk om alle bewijs omtrent de gevolgen van antibioticagebruik te verzamelen en te evalueren, om beter inzicht te krijgen over de mate waarin antibiotica een werkelijk effect heeft op het ontstaan van chronische ziekten. Probiotica toediening wordt gezien als een mogelijke interventie om de verstoorde samenstelling van bacteriën in de darm te herstellen.Er is een literatuur review gedaan welke niet genoeg bewijs heeft geleverd voor de rol van vroege antibiotica blootstelling bij de ontwikkeling van chronische ziekten. Er is daarom besloten geen vervolg studie uit te voeren.

Lekker Gezond

o Organisatie: GGD Amsterdam & Amsterdam UMC
o Projectduur: 1-7-2016 tot 31-12-2020

Jump-in ondersteunt basisscholen in Amsterdamse achterstandswijken om gezond beweeg- en eetgedrag onder hun leerlingen te stimuleren. Binnen het project ‘Lekker Gezond’ wordt het voedingsbeleid op Amsterdamse basisscholen geëvalueerd. Zowel op school als thuis wordt onderzocht wat het effect van Jump-in is op de consumptie van water, suikerhoudende dranken, melk, fruit, groenten, snacks en volkoren brood. Ook brengen de onderzoekers in kaart aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om het gezonde voedingsbeleid succesvol in te kunnen voeren op scholen.

My Daily Moves

o Organisatie: GGD Amsterdam & Amsterdam UMC
o Projectduur: 1-11-2015 tot 1-6-2019

MyDailyMoves (de beweegmonitor) is een meetinstrument waarmee fysieke activiteit, zittende activiteiten en slaap bij 9-12 jarige kinderen wordt gemeten. MyDailyMoves wordt in samenwerking met de kinderen zelf ontwikkeld, door verschillende kwalitatieve methoden toe te passen (bijv. Photovoice). Door de kinderen, de experts van hun eigen gedrag, te betrekken bij de ontwikkeling streven we er naar het meetinstrument zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de kinderen.

Healthy Sleep Project

o Organisatie: GGD Amsterdam & VU Amsterdam & Amsterdam UMC
o Projectduur: 1-6-2016 tot 31-5-2020

Gezond slapen (i.e. voldoende uren, een vast slaapritme en een goede slaapkwaliteit) is van cruciaal belang in de strijd tegen de ontwikkeling van overgewicht en voor het positief stimuleren van de ontwikkeling, gezondheid en schoolprestaties van kinderen. Er is een tekort aan kennis over welke factoren het slapen bij kinderen beïnvloeden, wat de prevalentie van slaapproblematiek bij kinderen in Amsterdam is, en hoe een gezond slaapgedrag bij kinderen in Amsterdam via een preventieve interventie te stimuleren is. In een traject van 4 jaar wordt er onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een preventieve interventie om een gezond slapen bij kinderen in Amsterdam te stimuleren.

Food4Smiles

o Organisatie: VU Amsterdam & Fred Foundation
o Projectduur: 1-1-2018 tot 30-6-2020

De eerste 1000 dagen in het leven van een kind, tellend vanaf het moment van conceptie tot 2 jaar, zijn van grote invloed op zijn/haar ontwikkeling. Het is een cruciale periode waarin de basis wordt gelegd voor de gezondheid, groei en ontwikkeling gedurende de hele levensduur. Een gezonde leefstijl (voeding, beweging, slapen en ontspanning) is in deze periode dus extra belangrijk. Er zijn veel verschillende culturele interpretaties over wat een gezonde leefstijl inhoudt en daarbij speelt de eigen opvoeding, culturele gebruiken/rituelen en het gedrag en de opvattingen van de brede sociale omgeving van gezinnen een rol. Met Food4Smiles willen we meer inzicht krijgen in het dagelijkse leven van ouders en meer te weten komen over hun gedragingen, behoeftes en wensen.
Bij Food4Smiles staat de PAR benadering (Participative Action Research) centraal, omdat deze methode recht doet aan het perspectief van de ouders en er dingen mèt hun worden ontwikkeld in plaats van alleen vóór hen. Met verschillende personen (ouders, familieleden, professionals uit de wijk en onderzoekers) wordt er samengewerkt aan het opzetten en uitvoeren van activiteiten die zich richten op de gezonde groei en ontwikkeling van jonge kinderen tot 2 jaar.

(Op)voeden in Amsterdam; eten, bewegen en slapen in huishoudens met jonge kinderen

o Organisatie: Universiteit van Amsterdam
o Projectduur: 1-10-2017 tot 1-10-2022

De Universiteit van Amsterdam onderzoekt, in samenwerking met de GGD, hoe Amsterdamse jonge kinderen en hun ouders in de praktijk omgaan met eten, bewegen en slapen van kinderen gedurende de eerste levensjaren van het kind.
Het doel is om meer te weten over de thema’s die spelen rondom de zorg voor een kind. Wij zijn vooral benieuwd naar de beleving van ouders tijdens de eerste jaren van het kind, waarin er zoveel op hen afkomt. Welke knelpunten en mooie dingen ervaren zij in de zorg voor hun kind, hoe ontwikkelt het eten, slapen en bewegen van het kind zich in de dagelijkse praktijk, hoe gaan de familieleden daarmee om en wie of wat vinden ouders hierin al dan niet belangrijk?

Slaap en groei in de eerste 1000 dagen

o Organisatie: Amsterdam UMC
o Projectduur: 1-9-2017 tot 31-12-2021

Ik ben jeugdarts bij de GGD en onderzoeker bij het AMC. Als onderzoeker doe ik een promotie traject waarbij ik op verschillende manieren kijk naar slaap en groei in de eerste 1000 dagen van het leven. Dit zijn de 1000 dagen tussen conceptie (bevruchting van een eicel) en de 2e verjaardag van een kind. Ik kijk eerst wat er bekend is in de literatuur over een verband tussen slaap bij zuigelingen en hun later groei (project 1). Ik kijk hoe groei bij zuigelingen verandert over de tijd in het Sarphati cohort (project 2) en ik kijk of dit verband heeft met hun groei (project 3). In het ABCD cohort kijk ik of excessief huilen op de leeftijd van 3 maanden verband heeft met latere slaap en groei (project 4). Als laatste wil ik graag kijken of het ook positief werkt als we de slaap van baby’s beïnvloeden (project 5).

Andere onderzoeksprojecten

– LIKE

– Gezonde schoollunch

– Een gezonde supermarkt in buurten met een lage sociaaleconomische positie

– Care for Obesity

– Samen gezond groot

– Kids Actief

– ABCD-ELSO: Early life stress and obesity

– Follow You: onderzoek en behandeling van kinderen met een bindweefsel aandoening