Jaarplan 2021

donderdag 11 maart 2021

Het jaar 2021 is wederom een jaar met bijzondere uitdagingen. We zullen, net als in 2020, te maken hebben met de impact van de corona epidemie op de instroom in het Sarphati Cohort. Daarnaast zal er een externe evaluatie plaatsvinden van Sarphati Amsterdam met het oog op de verdere ontwikkeling na dit jaar. Hierbij zal onder meer een analyse gemaakt worden van de potentiële impact van de gezamenlijke onderzoeksinfrastructuur op wetenschap, praktijk en beleid.

In 2021 zal ook de verbinding met de wetenschappers van de kennisinstellingen en de professionals van de gemeente versterkt worden. We zullen onder meer gezamenlijke bijeenkomsten organiseren zoals Sarphati Explore, gericht op het samenbrengen van onderzoek, praktijk en beleid rond actuele vraagstukken. Daarnaast heeft dit jaar al voor de derde keer het jaarlijkse Sarphati symposium plaatsgevonden. Dit heeft dit jaar, net als veel van onze andere inspanningen, in het teken gestaan van de inclusiviteit van de deelname aan het Sarphati Cohort en de onderzoeksprojecten. Bekijk hier het Sarphati Amsterdam jaarplan voor 2021.

Het zal ongetwijfeld ook dit jaar weer interessante ontmoetingen en samenwerkingen opleveren. Wij kijken hier naar uit!

Arnoud Verhoeff en Jaap Seidell,

Raad van Bestuur